torsdag 7 juli 2016

Simmade inte med bävrar


Längs med landsvägen genom skogen, förbi Tuna-Hästberg med äventyrsgruvan, ligger badplatsen vid Flatnan med egen parkering. Sjön är fin med skogklädda stränder. Det går att simma runt udden in i en liten vik, om man vill försöka gå iland på stenarna och vara för sig själv.
Flatnan, Tuna-Hästberg, Borlänge kommun
På badplatsen finns gungor, omklädningshytt, sittplats och livräddarkrans. Det är inte sandstrand, utan gräs och grus, och bottnen djupnar fort. I änden av bryggan är det dykdjup. Vattnet är fint och brunt. 
Nog är det en bäverhydda i bildens mitt?Plus: Känns som vildmark med span på bäver
Minus: Långt från Människobyn  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar