fredag 22 augusti 2014

Gammal badplats i storlommens vatten

Lången är en härlig sjö. Den sträcker sig från Långshyttan till ån i Västerbyn, alltså mitt i bebodda områden, men ibland kan den te sig som en Norrlands-sjö. 
Storlommen ropar, annars ser du inte ett liv i närheten. 
Att bada i Lången har blivit allt mer besvärligt sedan vattenståndet sänktes, vad nu detta kan bero på. Brist på regn säger en del, lokala kraftverk säger andra.

År 1964 var sista gånget ångtåget tuffade förbi. På den tiden låg en allmän badplats vid den före detta sågen. Fram till 1980-talet bestod bottnen delvis av sågspån. Idag är stället privatägt, såvitt jag vet.
Lången, Västerbyn, Hedemora kommun

På släta urbergshällar ligger ettpar sommarstugor alldeles förträffligt till. Men bryggan är vinglig och skulle behöva vara dubbelt så lång för att komma ut på simdjup. Går du i från stranden är det mestadels dyigt. Men simmar du ut längs med vassen kommer du i närheten av lommens och skäggdoppingens vatten.

Plus: grannens tuppar gal
Minus: före detta såg - före detta badplats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar