lördag 12 juli 2014

Grycken, den grynniga lynniga

Grycken, en bit från Stjärnsund, Hedemora kommun
Ett småstugeområde med vägbom är inte så lätt att forcera. Det går att cykla från Stjärnsund, eller att slarvparkera i en halvt igenvuxen uppfart mot en skogsväg vinkelrätt från vägen mot Gästrikland. I detta område sköter de boende sin badplats exemplariskt! På en finklippt gräsmatta med tallar och björkar som ger skugga finns bänkar för kläderna, i hagen går hästar att titta på, och Gryckens vatten har lokal berömmelse för sin kvalitet.

Det är bra för ungar med långgrund sandbotten, och när det börjar växa sjögräs kan du lägga dig och snorkla. Det finns gott om submarina stenbumlingar att stå eller sitta på, och vill du sola tar du rast en stund på flytbryggan – som är utrustad med termometer (för dagen +21’) och skurborste mot fågelskiten. Som sagt, stugägarna är noggranna och det ska respekteras!
Ingen tittar snett på en när man kommer utifrån, men självklart följer man platsens oskrivna regler.

Grycken är en tämligen fiskrik sjö, men det syns inte mycket av det i cyklopen. Däremot tunga stenar, graciöst vajande vattengräs och nedfallna, sjunkna trästammar i en tyst gröngyllene värld – tills du kommer i skuggan av träden eller solen går i moln. Då blir det svart. Och då parkerar du på närmsta sten hellre än att slå skallen i den.
Håller du skallen ovanför ytan ser du änder och doppingar leka vid båtplatsen, eller utsikten över Grycken.

Sjöns namn lär ska betyda den grynniga, det vill säga steniga. Den hänger ihop med kanotleden Edsken-Fullen-Grycken men bör vara riskabel att paddla i på grund av grunden. Grycken är den grynniga lynniga, här kan det blåsa opp på en liten stund och sjön blir avvisande blygrå med bistert vita kammar. Nästa stund simmar du över grönludna stenblock och drunknade tallstammar vid badplatsen som du fått förmånen att gästa.
Plus: bra att snorkla
Minus: trist vid mulet väder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar