lördag 22 juli 2017

"Hon kommer utför ängarne..."


På vägen mellan Rättvik och Leksand kan du ta avtagsvägen till Sjugare, där Erik Axel Karlfeldt hade sin gård Sångs. Skalden var i stort sett en sommargäst, men det gör inte platsen mindre betydelsefull och trädgården är underbar. Tyvärr har den mycket sällan öppet för besökare, så du svänger istället ned mot den sjö Karlfeldt diktat om, Opplimen. Tvärsöver sjön, från Sångs sett, finns en utmärkt kommunal badplats.
Opplimen, Bodlindor, Leksands kommun

Gräsytan är vid, med parkbord. Omklädningshytter finns, liksom rullstolsramp. Det är sandbotten men inte särskilt långgrunt, dykflotten ligger förtöjd rätt nära land. Vattnet är brunt och stränderna runtom fulla med vass, endast badplatsen är föredömligt röjd.
Byar med faluröda gårdar kantar sjön, utom söderut där det är skogklädda åsar.

Vita sockerbiten i centrum är Sångsgårdden
Plus: Karlfeldts Jungfru Maria vandrade över ängarna längs Opplimen
Minus: Trafikbruset hörs hela tiden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar