lördag 29 juni 2019

Vit sand lockar efter konstnärsbesök


Om du besökt Carl och Karin Larssons berömda konstnärshem i Sundborn kanske du känner för ett bad, eller barnen tjatar om det. Bra att veta då är att badplatsen Vitsand ligger endast en kilometer utanför Sundborn. Platsen gör skäl för sitt namn, då sandstranden är mycket fin. 
Den är inte tillgänglig för rörelsehindrade, eftersom du når stranden via långa branta trappor från parkeringen.
Toftan, Falu kommun
Vitsand är ett mycket välskött ställe; grässtrand med bord, grillplats, och stenblock att lägga kläderna på. Är de upptagna finns omklädningshytter. Bryggan leder tyvärr inte ut på djupt vatten, åtminstone inte torrsommaren -18 då vi är här.
Bottnen består av ljus, fin, tät sand. Du går på behagligt underlag utan att röra upp gyttja eller trassla in dig i insjötång. Vattnet är klart och brunt, och sjön är tillräckligt stor för att erbjuda en fin vy. Granklädda uddar, holmar och åsar fyller synfältet. 


Plus: Liten bäck rinner över stranden ut i sjön
Minus: För långgrunt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar